Overitve tehtnic in uteži

Overitve tehtnic opravljamo kot pooblaščenci in solastniki podjetja Meritve SI d.o.o.

Podjetje je kot Kontrolni organ akreditirana pri Slovenski Akreditaciji pod številko K-116 SIST EN ISO/IEC 17020:2004 tip C (neomejena veljavnost do preklica) , ter imenovana za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti terrednih in izrednih overitev meril pri Ministrstvu za šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije pod št. 6416-18/2001/8 ( dne 28.10.2011 ). Identifikacijska številka 405.

Podjetje je kot kalibracijski laboratorij akreditirana pri Slovenski akreditaciji pod številko LK-029 SIST EN ISO/IEC 17025:2005 (neomejena veljavnost do preklica).
 

Izvajamo overitve za:

Akreditacije K-116:

 • Kontrola uteži (2)
 • Kontrola strojev za merjenje dolžine žice in kabla (6)
 • Kontrola merilnikov krvnega tlaka (7)
 • Kontrola merilnikov tlaka v pnevmatikah (8)

 CERTIFIKAT K-116

Akreditacije LK-029:

 • Kalibriranje Mehanske veličine
 • Konvencionalna masa (5.2)
 • etalonske uteži Predmeti poljubnih mas Tehtnice (5.3)
 • neavtomatske tehtnice

CERTIFIKAT LK-029

Obvezna zakonska overitev meril

Na podlagi Zakona o meroslovju (Ur.list RS št.26/05) je overitev merilni in merskih enot

na področju:

 • varovanja zdravja ljudi in živali;
 • varstva okolja in splošne tehnične varnosti
 • prometa blaga in storitev
 • postopkov pred upravnimi in pravosodnimi organi.

obvezna vsakih 24 mesecev.

Veljavnost overitve (žiga)

Veljavnost overitve je vidna na zelenem žigu. Zunanji obroč s številkami označuje, do katerega leta vključno je veljavnost ( leva/desetletje, desna /leto ). Na notranjem obroču pa je mesec do vključno katerega overitev velja.

Primer:

V letu 2017 je potrebno obnoviti overitev ki je bila opravljena leta 2015 in najkasneje v mesecu ki je označen na notranjem obroču.

 

overitev tehtnice


Kako do podaljšanja overitve?

Zaradi zapletenosti postopka overitve vas naprošamo da v kolikor želite da vam izvedemo overitev tehtnice, to tudi naročite. Cena overitve je zakonsko določena in je objavljena v Ur.listu št.62/10.
Izponite obrazec za naročilo overitve in ga pošljite po faxu ali pošti.